منابع ارشد باغبانی 95

 

نوع مطلب :منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی 97 ،

نوشته شده توسط:منابع ارشد صنایع غذایی 95-96 خرید جزوات ارشد صنایع غذایی ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹

منابع آزمون ارشد اساتید طراح سوال باغبانی 
منابع تكمیلی ارشد باغبانی ، منابع برتر ارشد باغبانی، جزوه ارشد باغبانی، جزوه های ارشد باغبانی
بسته های آموزشی، منابع مرجع، جزوات طبقه بندی شده ، منابع كنكور كارشناسی ارشد باغبانی
جزوات برتر كارشناسی ارشد علوم باغبانی
منابع رتبه یكی های ارشد كشاورزی و منابع طبیعی
كنكور كارشناسی ارشد ، ارشد
دانشگاه آزاد اسلامی: آزمون ارشد آزاد باغبانی كد ۵۰۵۰۴ ، علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای كد ۵۰۲۳۰ ، علوم باغبانی گرایش میوه كاری كد ۵۰۲۳۱ ،علوم و تكنولوژی بذر كد ۵۰۲۳۵ ، مهندسی تولیدات گیاهی-تولید محصولات باغی كد ۵۰۳۳۷

محتویات بسته آموزشی ارشد سراسری علوم باغبانی
* جزوات گیاهشناسی و خاكشناسی (ضریب ۲) در كنكور كارشناسی ارشد : راهنمای درس گیاهشناسی:گیاهشناسی عمومی ،گیاهشناسی سیستماتیك و مورفولوژیك
۱-  جزوه گیاه شناسی   ۳۸۵صفحه (كد ۱۹۳/۱ب) شامل:
جزوه ریخت شناسی اندامهای رویشی و زایشی  دكتر شهریار سعیدی، جزوه گیاهشناسی
جزوه مورفولوژی                      دكتر شهریار سعیدی
جزوه اصول رده بندی گیاهی      شهریار سعیدی
جزوه سیستماتیك  گیاهی       دكتر وزوایی       دانشگاه تهران
جزوه سیستماتیك گیاهی        دكتر شهریار سعیدی
خلاصه نویسی و سیستماتیك و موفولوژیك و تصاویر كمكی و مفید
** جزوه سیستماتیك گیاهی      مهندس بقایی  دانشگاه تهران              ۱۰۲ صفحه(كد:۰۰۵۱/ب)
** جزوه سیستماتیك گیاهان زراعی و زینتی  محمد صانعی شریعت پناهی۱۲۲صفحه (كد:۰۰۶۱/ب)
** جزوه سیستماتیك گیاهی   دكتر اكبر حجت جلالی
** جزوه گیاهشناسی ۲و۱   دكتر ناظری   دانشگاه تهران  ۱۲۴صفحه دستنویس (كد:۰۰۶۲/ب)
** جزوه گیاهشناسی  عمومی  خانم دكتر روح انگیز نادری دانشگاه تهران ۱۵۲ص تایپ (كد:۰۰۷۶/ ب)

راهنمای درس خاكشناسی:خواص فیزیكی خاك- روابط آب و خاك و گیاه- فصل اول كلیات خاكشناسی ،شیمی خاك- كانی شناسی خاك- عناصر غذایی خاك- بیولوژی خاك

۲- جزوه خاكشناسی          دكتر كسرایی   دانشگاه  تبریز        ۱۹۰ صفحه  (كد ۹۵/۲ب)
** جزوه خاكشناسی عمومی       دكتر حسن رمضان پور    دانشگاه گیلان   ۹۹صفحه  (كد۰۰۵۲/ب)
** جزوه خاك ، مواد غذایی و آب     محمد سیاری     دانشگاه ایلام      ۳۲صفحه   (كد:۰۰۱۶/ب)
**جزوه خاكشناسی (پیدایش و رده بندی خاك)    سنجش و دانش     ۸۶ صفحه (كد۴۳/۲۵ز)

** كتاب خاكشناسی عمومی   خانم دكتر شهلا محمودی (تهیه از كتابفروشیها)

جزوات با رنگ سبز جزوات انتخابی (سلیقه ای)جزوات ستاره دارها هستند و شما در صورت نیاز آنها را انتخاب میكنید.بعضی داوطلبین حزوات و اساتیدی كه با رنگ سبز نوشته ایم را جزء منابع آزمون ارشد می دانند و در پاسخ به نیاز آن دسته از داوطلبین این جزوات را برای انتخاب قرار داده ایم.

جزوات با رنگ آبی جزوات شماره گذاری شده بسته آموزشی گروه كشاورز تنها میباشد.كه همگی قابل گلچین كردن میباشند.(میتوایند ۱ یا چند جزوه یا همگی جزوات را خریداری كنید).


جزوات گلكاری و سبزیكاری (ضریب ۳) :راهنمای درس سبزیكاری،سرفصلها:سبزی های میوه ای- سبزی های دانه ای- كلم ها- سبزی های دائمی،شیمی خاك- كانی شناسی خاك- عناصر غذایی خاك- بیولوژی خاك
۳- جزوه سبزیكاری عمومی  دكتر عبدالكریم كاشی دانشگاه تهران ۱۲۸صفحه تایپ       (كد۴-ب)
** جزوه سبزیكاری عمومی دكتر دلشاد   دانشگاه تهران    ۸۴صفحه دستنویس          (كد۴۲/۵ب)
۳-۲- جزوه تست سبزی عمومی و بذرگیری سبزیكاری سوری و قهساره  ۲۴صفحه        (كد:۱۲/۲-۳ ب)
۴- جزوه سبزیكاری خصوصی  دكتر دلشاد   دانشگاه تهران   ۱۳۰صفحه دستنویس        (كد ۶۵/۴ب)
۵- جزوه سبزیكاری خصوصی  دكتر عبدالكریم كاشی تهران قسمت اول ۱۳۲ صفحه تایپ (كد۶۶/۵ب)
۶- جزوه سبزیكاری خصوصی  دكتر عبدالكریم كاشی تهرا  قسمت دوم ۱۴۸ صفحه تایپ (كد ۷۲/۶ب)
۷- جزوه سبزیكاری تكمیلی   دكتر عبدالكریم كاشی   تهران   ۱۷۰صفحه تایپ              (كد ۸۵/۷ب)
۸- جزوه سبزیكاری خصوصی  دكتر مبلی  دانشگاه اصفهان   ۹۲صفحه                        (كد ۴۶/۸ب)
**جزوه سبزیكاری سوالات تست ارشد به انضمام سوالات كنكور سالهای گذشته   با ۷مورد موضوعی در مورد سبزیكاری  نصرالله سوری و مسعود قاسمی قهساره       منابع استفاده شده برای جمع آوری كتاب(سبزی دكتر پیوست-سبزیكاری خصوصی دكتر كاشی تهران ۱و۲-سبزیكاری مبلی و مصطفی و پیراسته اصفهان - مسیحا سبزی خصوصی تبریز - دانشور اهواز) ۲۴۰صفحه    (كد۱۱۹/۱۰ب)   (از كتابفروشیها)
** جزوه سبزیكاری(اصلاح و بذر گیری گل و سبزی)علیرضا مطلبی آذر ۱۱۸صفحه (كد:۰۰۵۹/ب)
** جزوه اصلاح سبزی       دكتر عبدالكریم كاشی دانشگاه تهران      ۲۲۸صفحه  (كد:۰۰۱۱۴/ب)
** جزوه سبزیكاری (روشهای پرورش سبزی )دكتر عبدالكریم كاشی  د.تهران  ۱۵۴صفحه (كد:۰۰۷۷/ب)
** كتاب سیزیكاری دكتر غلامعلی پیوست   دانشگاه گیلان  ۵۰۰صفحه  (كد:۰۰۲۴۸/ب) (از كتابفروشیها).
راهنمای درس گلكاری و سرفصلها:گلكاری عمومی- گلهای فصلی- گلهای 2 ساله و چند ساله ،درختان و درختچه های زینتی- گیاهان گلخانه (جزوه سبزیكاری).

۹-  جزوه گلكاری  دكتر صالحی  دانشگاه شیراز   ۱۴۰صفحه    (كد ۷۱/۹ب) جزوه گلكاری
۱۰- جزوه گلكاری دكتر خانم روح انگیز نادری + گلكاری زینتی۱۷صفحه تایپ +باغبانی عمومی د.تهران + نام علمی و عمومی نباتات باغبانی بر اساس تیره،میوه ها وسبزیها،گیاهان زینتی مهندس مرادی نژاد بیرجند  ۱۰صفحه ۲۴۸صفحه(كد:۱۲۴/۱۰ب)
**  جزوه گلكاری  دكتر مرتضی خوشخوی  دانشگاه شیراز  ۱۴۰صفحه (كد ۰۰۷۰/ب)
**  جزوه گلكاری    دكتر ریزی                                        ۱۵۴صفحه (كد:۰۰۷۷/ب)
**  كتاب  گلكاری (پرورش گلهای زینتی ایران) دكتر احمد خلیقی ۲۰۰صفحه (كد۰۰۱۰۱/ب)
**  جزوه باغبانی عمومی و اصول باغبانی (تاسیسات باغبانی و گلخانه ها)  دكتر زكی زاده  دانشگاه گیلان نیمسال ۱۳۸۹-۱۳۸۸   ۷۸صفحه تایپ (كد ۰۰۳۹/ع)
** جزوه باغبانی عمومی و اصول باغبانی (تاسیسات باغبانی و گلخانه ها)  دكتر زكی زاده  دانشگاه گیلان نیمسال ۱۳۸۹-۱۳۸۸   ۷۸صفحه تایپ (كد ۰۰۳۹/ع)
**جزوه باغبانی عمومی  دكتر روح انگیز نادری 
۱۲۴ صفحه  منابع این كتاب:گلكاری دكتر احمد خلیقی،اصول باغبانی  شیراز دكتر مرتضی خوشخویی،ازدیاد نباتات دكتر مرتضی خوشخوی شیراز،طراحی باغ و پارك جمشید حكمتی  دانشگاه تهران،جزوه كلاسی خانم دكتر روح انگیز نادری دانشكده باغبانی و گیاهپزشكی دانشگاه تهران و 3 عدد منبع خارجی.علوم كشاورزی پیام نور.


جزوات ارشد فیزیولوژی (مبانی و زندگی گیاه سبز) و فیزیولوژی پس از برداشت (ضریب ۲): راهنمای درس فیزیولوژی:سلول و اندامك های داخل آن- آب و روابط آبی- آنزیم ها- رنگدانه ها- فتوسنتز- انتقال آب در آوندها- انتشار گازها ،تنفس نوری- تنفس- كربوهیدرات ها- نپتوزفسفات- هورمون ها- اسیدهای چرب- آنزیم های (مبحث كوآنزیم و كوفاكتوز)
۱۱- جزوه فیزیولوژی گیاهی  دكترمجید راحمی    ۱۱۴صفحه           (كد ۵۷/۱۱ب)جزوه فیزیولوژی گیاهی
۱۲- جزوه فیزیولوژی گیاهی  دكتر دادپور  دانشگاه تبریز   ۱۲۸صفحه  (كد ۶۴/۱۲ب)
۱۳- جزوه فیزیولوژی گیاهی  دكتر یونس مستوفی ۱۵۸صفحه تایپ   (كد ۷۹/۱۳ب)

راهنمای درس فیزیولوژی پس از برداشت: مواد و عناصر درون میوه ها و سبزی ها- فیزیولوژی و بیوشیمی- شاخص های رسیدگی- مواد موثر در تاخیر یا تسریع در رسیدگی- مواد شیمیایی موثر در تنفس- تغییرات فیزیكی و شیمیایی در زمان رسیدگی میوه ،كسر تنفسی- سرد كردن اولیه و متدهای مختلف سرد كردن- كاهش آب در محصولات- انبار و انبارداری- آماده كردن محصول برای بازار- سرمازدگی و یخ زدگی و حمایت محصولات مختلف نسبت به سرما- كیفیت- نابسامانی فیزیولوژیكی- توصیه های نگهداری فرآورد- تیمارهای حرارتی برای افزایش عمرانباری محصولات
۱۴- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دكترمجیدراحمی   ۶۰ صفحه جزوه                          (كد ۳۰/۱۴ب)
۱۵- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دكترمجیدراحمی  ۱۱۸صفحه خلاصه كتاب دكتر راحمی(كد۵۹/۱۵ب)
۱۶- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت  دكتر مستوفی   دانشگاه تهران  ۴۴ صفحه               (كد ۲۲/۱۶ب)
۱۷- جزوه تنفس ونقش آن در فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی دكتر مصباح بابالار   ۳۶صفحه تایپ   (كد۱۸/۱۷ب)جزوه فیزیولوژی پس از برداشت
** جزوه فیزیولوژی گیاهی  قسمت فتوسنتز و تنفس  ۴۰صفحه تایپی   ماهان
** جزوه فیزیولوژی پس از برداشت  تكمیلی 
۸۲صفحه (كد:۰۰۴۲/ب)(انتخابی)
** جزوه فیزیولوژی و تشریح گیاهی     ۵۰صفحه تایپ (كد:۰۰۲۵/ب)
** كتاب فیزیولوژی پس از برداشت  دكتر مجید راحمی(كد:۰۰۴۳۶/ب (كتابفروشیها)
** كتاب زندگی گیاه سبز   حسین لسانی و مسعود مجتهدی  (كد:۰۰۵۸۵/ب)(تهیه از كتابفروشیها)
** كتاب مبانی فیزیولوژی گیاهی  حسین لسانی و مسعود مجتهدی (كد:۰۰۷۲۶/ب)( از كتابفروشیها)

جزوات میوه كاری  ضریب ۳(میوه های معتدله-میوه كاری دانه ریز-میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری):راهنمای درس میوه كاری:میوه های معتدله و ریز ،میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
۱۸- جزوه میوه های مناطق معتدله دكتر یوسف رسول زادگان د.اصفهان ۱۱۲صفحع(كد ۵۶/۱۸ب)
۱۹- جزوه میوه كاری  دكتركوروش وحدتی  دانشگاه تهران ۸۰صفحه + خلاصه ای از میوه كاری دكتر كاظم ارزانی  تربیت مدرس تهران  ۳۴صفحهكلا۱۱۴صفحه(كد ۵۷/۱۹ب)
۲۰- جزوه میوه كاری (میوه های مناطق معتدله و خزاندار) دكتر مجید راحمی  دانشگاه شیراز  ۶۰ صفحه  +تكثیر درختان میوه  محمد سیاری   دانشگاه ایلام ۲۲صفحه  كلا ۸۲صفحه (كد:۴۲/۲۰ب)
۲۱- جزوه میوه كاری دانه ریز  دانشكده كشاورزی كرج (دانشگاه تهران) دكتر عبادی + دكتر وازگین گریگوریان دانشگاه تبریز  ۹۲ صفحه+میوه های دانه ریز استاد محمد سیاری  دانشگاه ایلام  ۳۶ ص جمعا ۱۲۸صفحه( كد۶۴/۲۱ب)
** جزوه میوه كاری  دانه ریز دكتر عبادی تهران بصورت پاورپوینت پرینت شده ۵۸صفحه (كد:۰۰۲۹/ب)
** جزوه میوه كاری دانه ریز  دكتر فاطمیه دانشگاه تبریز ۵۴ صفحه دستنویس (كد:۰۰۲۷/ب)
۲۲- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری  دكتر عنایت الله تفضلی شیراز ۱۵۲صفحه + لغات انگلیسی و اصطلاحات میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ۱۲ صفحه + میوه های نیمه گرمسیری  دكتر علی اكبر رامین خلاصه ۱۲ صفحه +میوه های نیمه گرمسیری محمد سیاری دانشگاه ایلام ۳۲ صفحه جمعا ۲۰۸صفحه (كد:۱۰۴/۲۲ب) جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری،جزوه گرمسیری
۲۳- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری   دكتر عبادی  دانشگاه تهران  ۱۳۸ صفحه(كد ۶۹/۲۳ب)
۲۴- جزوه میوه های گرمسیری دكتر زمانی  انار-خرمالو-مركبات-آناناس-انبه         ۱۲۰صفحه(كد۶۰/۲۴ب)
۲۵- جزوه میوه های گرمسیری دكتر وحدتی  دانشگاه ابوریحان تهران  ۴۸ صفحه(كد ۲۴/۲۵ب)
** جزوه میوه گرمسیری و نیمه گرمسیری استاد سهشوار دانشگاه شیراز(مركبات،انجیر،انار،پسته،خرما،نارگیل،انبه،گواوا،آناناس،آوواكادو،بابایا  ۱۰۸صفحه(كد۰۰۵۴/ب)
** جزوه میوه ها و گیاهان  دكتر مهدی فتحی  د.شیراز  خرما،موز،نارگیل،آووكادو  ۱۰۸صفحه(كد۰۰۵۴/ب)
** جزوه میوه كاری ۳میوه ارشادی   دانشگاه همدان(میوه های مناطق معتدله۲صفحه +گرمسیری و نیمه گرمسیری  ۹۳ صفحه + نكاتی درباره دانه ریز های عمده  ۱۳۴ صفحه)۱۶۰ صفحه پشت ورو دستنویس (كد ۰۰۸۰/ب)(انتخابی) جزوه میوه كاری
** جروه میوه كاری در مناطق معتدله خلاصه مباحث   ۶۶صفحه (كد۳۷-ب)
** كتاب درختان میوه معتدله و خزان دار(میوه های معتدله و میوه كاری) دكتر  مجید راحمی د.شیراز 
** جزوه گرده افشانی و باروری در گیاهان  باغبانی(باغی) دكتر  عبادی  تهران ۸۶صفحه (كد۰۰۴۳/ب)
** جزوه پرورش درختان زینتی  دكتر مجتهدی  دانشگاه تهران  ۱۳۲ صفحه  (كد۰۰۶۶/ب)( انتخابی)
** كتاب اصول باغبانی دكتر مرتضی خوشخوی د.شیراز دكتر شیبانی دكترروحانی دكتر عنایت اله تفضلی 
** كتاب پرورش مركبات در ایران  دكتر رضا فتوحی قزوینی ـ دانشكده كشاورزی دانشگاه گیلان
** جزوه مركبات  محمد سیاری   دانشگاه ایلام   ۱۸صفحه  (كد۰۰۹/ب)
** جزوه اصلاح مركبات   دكتر حمید اوغلی  دانشگاه گیلان   ۴۳صفحه دستنویس(كد۰۰۲۲/ب)


* جزوات ازدیاد نباتات با(ضریب ۲):راهنمای درس ازدیاد نباتات: تكثیر جنسی(3 جلد ازدیاد نباتات- جزوه دكتر زمانی- جزوه دكتر وحدتی- كتاب دكتر مرندی) ،تكثیر غیرجنسی
۲۶- جزوه ازدیاد نباتات  دكتر زمانی  دانشگاه تهران  ۲۱۲ صفحه + روشهای كلی ازدیاد نباتات و گیاه افزایی - خلاصه   ۳۸ صفحه   كلا ۲۴۴ صفحه(كد ۱۲۲/۲۶ب) جزوه ازدیاد نباتات
۲۷- جزوه ازدیاد و خاك و حاصلخیزی استاد سلامی تدریس شده از روی ۳جلد كتاب ازدیاد نباتات (جلد ۱و۲و۳)، نویسنده: دكتر مرتضی خوشخوی (نكته برداری و قسمت های مهم ۳جلدكتاب می باشد)۴۰۴صفحه پشت ورو (كد۲۰۲/۲۷ب)
** كتاب ازدیاد و نیاتات (گیاه افزایی) جلد اول،دوم،سوم دكتر خوشخویی  (تهیه از كتابفروشیها)

جزوات زبان تخصصی انگلیسی -  زبان عمومی و تخصصی با(ضریب ۲): راهنمای درس زبان:آزمون تستهای لغت، گرامر و درك مطلب ،زبان عمومی و تخصصی
۲۸- جزوه واژه نامه باغبانی میوه های معتدله و نیمه گرمسیری ،میوه های دانه ریز،ازدیاد نباتات،سبزیكاری  ۳۹صفحه جمع آوری وتدوین توسط گروه آموزشی كشاورز تنها . انگلیسی به فارسی  حدودا۵۰صفحه
۳۰- تست زبان تخصصی انگلیسی ارشد سراسری و آزاد  ۳۶صفحه (كد۱۸/۳۰ب)
** جزوه زبان عمومی  كلیه رشته ها              پردازش  ۲۱۰صفحه (كد۱۰۴/ب)
** جزوه زبان انگلیسی ( واژه ها و اصطلاحات انگلیسی باغبانی) ۲۱۲ صفحه(كد۰۰۱۰۶/ب)

نمونه سوالات ارشد باغبانی،تست آزمون ارشد باغبانی
۳۱- مجموعه سوالات سالهای ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۸ با پاسخ كلیدی ( بعضی آزمون ها) ۲۶۲صفحه  (كد۱۳۱/۳۱ب)
۳۲- نمونه سوال سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰(نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد علوم باغبانی كد۱۳۰۵سال ۱۳۸۹) ۱۶صفحه (كد۸/۳۲ب)
**سوالات تستی پرسش های ۴ گزینه ای كنكور ارشد باغبانی ۱۲۰۰ پرسش ۲۳۰ص(كد۰۰۱۱۵/۳ب) 
**سوالات تست سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ با پاسخ كلیدی  كد ۱۳۰۵ سراسری  ۹۰صفحه (كد۰۰۴۵/ب)
*************خرید جزوات كارشناسی ارشدباغبانی(جزوه های ارشد باغبانی توصیه شده ی بالا)

داوطلب گرامی شما میتوایند بسته آموزشی را كامل/یا گلچین كنید/یا از ۴ مورد سری مجموعه باغبانی(كه در این صفحه قید شده) گلچین انجام بدید و خریداری نمایید

۲- جزوات خلاصه شده توسط رتبه های برتر كارشناسی ارشد باغبانی در صورت كمبود وقت شما تا زمان  آزمون(ارائه شده فقط در گروه كشاورز تنها)

خلاصه و نت برداری  میوه كاری ۳۸صحفه (كد۰۰۱۹/ب)جزوه خلاصه و نكاتا كلیدی میوه كاری    
خلاصه و نت برداری  خاكشناسی ۴۲صفحه  (كد۰۰۲۱/ب) 
خلاصه ونت برداری  خاكشناسی ۵۴صفحه (خلاصه نویسی خاكشناسی دكتر شهلا محمودی)كد۲۷
خلاصه و نت برداری  سبزیكاری (سبزیكاری دكتر پیوست-دكتر دانشور-دكتر كاشی) ۹۸صفحه كد۴۹
میوه كاری دانه ریز دكتر عبادی دانشكده كشاورزی تهران  بصورت پاورپوینت پرینت شده  ۵۸صفحه كد۲۹

۳- جزوات دانشگاه آزاد باغبانی، جزوه های دانشگاه آزاد ارشد باغبانی:
میوه كاری ضریب ۲
- جزوه میوه كاری دانشگاه آزاد اسلامی
- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دكتر سید مهدی میری ۷۳ صفحه تایپ (كد۲-ب)
- درختان و درختچه های زینتی بومی ایران دكتر حكمتی ۲۳ صفحه تایپ (كد۳-ب)

خاك شناسی ضریب ۲
- جزوه خاكشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

گیاه شناسی ضریب ۲:
- جزوه گیاهشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
- جزوه گیاه شناسی۱ خلاصه درس فیزیولوژی و تشریح گیاهی ۹۸صفحه تایپ(۱۷-ب)
- جزوه تشریح و رده بندی گیاهی  خانم سبرنگی  ۱۳۶صفحه (كد۱۲-ب)
- جزوه تشریح و رده بندی گیاهی  خانم شبرنگی  ۲۹صفحه تایپ (۱۳-ب)

ازدیاد نباتات ضریب ۳:
- جزوه ازدیاد نباتات دانشگاه آزاد اسلامی
- جزوه باغبانی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند ۸۸ صفحه تایپ(كد۷۰-ب)
- جزوه باغبانی عمومی  تایپ ۳۲صفحه (كد۷۱-ب)
 
فیزیولوژی گیاهی ضریب ۲:
- جزوه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی
- جزوه فیزیولوژی گیاهی  ۱۶۶ صفحه  تایپ (كد۲۸-ب)
- جزوه فیزیولوژی گیاهی - آنالیز رشد دكتر حبیبی ۶۸ صفحه دستنویس(۲۷-ب)
 
فیزیولوژی پس از برداشت ضریب ۲:
- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه آزاد اسلامی

سبزیكاری ضریب ۲:
- جزوه سبزیكاری دانشگاه آزاد اسلامی

گلكاری ضریب ۲:
- جزوه گلكاری دانشگاه آزاد اسلامی

كشت و كار گیاهان دارویی ضریب ۲:
- جزوه كشت و كار گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی

زبان تخصصی علوم باغبانی ضریب ۳:
- جزوه زبان تخصصی علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی

نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد علوم باغبانی:
- مجموعه سوالات آزمون ارشد باغبانی از اولین آزمون تا آخرین آزمون

۴- تستهای دانشگاه آزاد اسلامی دوره دكتری (.Ph.D) علوم باغبانی
آزمون ورودی دوره دكتری (.Ph.D) علوم باغبانی  دانشگاه آزاد اسلامی
دوره دكتری تخصصی PH.D رشته علوم باغبانی سالهای  ۱۳۸۲- ۱۳۸۳- ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ - ۱۳۸۷). تعداد سوالات طرح شده در دفترچه سال ۱۳۸۷ دكتری:
سوالات درس تغذیه در گیاهان باغبانی  - رشته علوم باغبانی كد ( ۳۰۳۰) - ۶ سوال طرح شده است. مثل سوال۱: نقش پتاسیم در تنضیم متابولیسم گیاهان را بنویسید؟
سوالات درس فیزیولوژی گیاهی و مواد تنظیم كننده رشد گیاهی  ...... ۵ سوال
سوالات درس تكثیر گیاهان ریز ازدیادی  ....... ۳ سوال
سوالات درس میوه كاری...... ۴ سوال
سوالات درس گیاهشناسی و اصلاح نباتات د رباغبانی ...... ۸ سوال  مثل: سوال۴:آپومیكسی اجباری و غیر اجباری را باذكر مثال توضیح دهید؟

سوالات درس زبان تخصصی انگلیسی  ...... ۲ سوال
سوالات درس سبزیكاری و گلكاری ........ ۸ سوال مثل:رایج ترین روش برای اصلاح میخك چیست و شرح دهید؟


۵- سوالات تست كنكوری دانشگاه آزاد فوق لیسانس مهندسی علوم باغبانی:سوالات تست كارشناسی ارشد ناپیوسته (فوق لیسانس) رشته های مهندسی كشاورزی-علوم باغبانی،علوم باغبانی (میوه كاری-سبزی كاری-گیاهان زینتی-گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای) و علوم و تكنولوژی بذر كدهای (۵۰۲۰۴-۵۰۲۲۱-۵۰۲۲۲-۵۰۲۲۵-۵۰۲۲۰-۵۰۵۵۳) سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۵-۱۳۸۴  ۹+۱۰+۹ صفحه  كلا ۲۸صفحه

 

۶ - موارد سلیقه ای و جزوات دانشگاهی بصورت مجزا از هم،خرید جزوات ارشد باغبانی
-جزوه هرس درختان ودرختچه ها  در فضای شهری (روشهای هرس)   ۷۰صفحه (كد۰۰۳۵/ب س)
تشریح اندامهای رویشی گیاه   از خانم مهندس مهدویان  دانشگاه  تهران ۱۰۸صفحه (كد ۰۰۵۴/ب س)
-سبزی ها و میوه ها(فیزیولوژی بعد از برداشت-شاخص های رسیدگی-كسسر تنفسی-كیفیت-انبار و انبار داری-تغیرات فیزیكی و شیمیایی در زمان رسیدن میوه-مواد موثر و شیمیایی بر تنفس-سرد كردن مواد اولیه و متد های مختلف سرد كردن محصولات ۴۲صفحه (كد۰۰۲۱/ب س)
-گیاهان آپارتمانی(معرفی-كاشت-نگهداری-نور و خاك و تكثیر  كلیه گیاهان آپارتمانی با عكس گل مربوطه-چگونگی خاك و آب برای گیاه و دما)و عوامل موثر محیطی-زمان تكثیر-لوازم و تجهیزات- روشهای اصلی تكثیر
- گیاهشناسی ۱فیزیولوژی و تشریح گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی كرمانشاه ۱۵۰ص(كد۰۰۷۵/ب س)
- گیاهشناسی ۲(سیستماتیك و مرفولوژی) دكتر شهریار سعیدی  دانشگاه رشت ۲۱۰صفحه(كد۰۰۱۰۵/ب س)
- گیاهشناسی ۲(مرفولوژی و سیستماتیك) محمد حسن راشدد.كرمانشاه ۲۱۰صفحه(كد۰۰۱۰۵/ ب س
- گیاهشناسی ۱ مهندس محمد رضا كریمی استاد دانشگاه آزاد تاكستان استان قزوین ۱۲۰ ص(كد ۰۰۶۰/ب س)
- بخش اول درختكاری و باغبانی خصوصی(۱)استاد كریمی د.آزادواحدتاكستان  ۴۶صفحه(كد۰۰۲۳/ب س)
- جزوه پیوند علمی و عملی  باغبانی عمومی  ۳۶صفحه(انواع پیوند ها،شكل،جدول و روش پیونددرختان میوه)(كد ۰۰۹/ب س)
- جزوه تغذیه محصولات باغی  دكتر مجید عزیزی  زمستان ۱۳۸۵دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ۶۸صفحه  (كد۰۰۳۴/ب س)  (كودها و اصول كو دهی-بیان آزمایشات مختلف...)
ـ تغذیه محصولات باغی دكتر مجید عزیزی  ۱۳۸۵-۶۸تایپ(روزنامه،مجله،درسی،همایش...)( ۰۰۳۴/ب س)
ـ جزوه پیوند (عملی و علمی) باغبانی عمومی  تهیه محمد جواد موسوی ـ ۱۸ صفحه با عكس انواع پیوندها و جدول زمانی و روش پیوند درختان و درختچه های زینتی(كد۰۰۹/ب س فروش سی دی پیوند زدن درختان
ـ جزوه اصول باغبانی  مهندس عابدی دست نویس دانشگاه مشهد ـ ۱۹ صفحه
- جزوه اصول باغبانی  دكتر مرتضی خوشخوی ـ دانشگاه شیراز ـ دكتر بیژن شیبانی ـ دكتر ایرج روحانی ـ دكتر عنایت اله تفضلی ـ  ۵۶۶صفحه   (كد۰۰۲۸۳/ب س) 
ـ تدوین ضوابط اجرائی و شاخصه ها و تهیه تقویم زمانی عملیات فضای سبز (بخشی از درس طراحی باغ و پارك) دكتر علی تهرانی فر 1385 ـ ۱۹۶صفحه تایپ فردوسی مشهد  (كد ۰۰۹۸/ب س)
ـ پرورش مركبات در ایران ـ دكتر رضا فتوحی قزوینی ـ دانشكده كشاورزی دانشگاه گیلان
ـ جزوه گلكاری ـ دانشكده كشاورزی دانشگاه زنجان ـ سال ۱۳۸۲ـ استاد مرتضوی ـ ۱۴۴ صفحه تایپ
ـ جزوه گلكاری  دكتر مرتضوی   دانشگاه زنجان  سال ۱۳۸۲    ۱۴۴ صفحه  جزوه گلكاری
- جزوه تربیت و هرس درختان میوه    دكتر مجید راحمی  دانشگاه  شیراز  ۱۵ صفحه  تایپ
- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری  دكتر تفضلی  تدریس شده در دانشگاه مشهد توسط استاد مرتضی اكرمیان. ۱۰۶ صفحه دست نویس  (كد ۰۰۵۳/ب س) جزوه میوه های گرمسیری دكتر تفضلی شناسایی انواع درختان میوه ـ عملیات زراعی در باغات میوه ـ كاربرد هرمون ها در درختان میوه ـ تشكیل رشد میوه ـ ریزش ـ سال آوری ـ تنك كردن ـ روش های ازدیاد درختان میوه ـ عملیات ادوات میوه ـ واژه نامه ها ـ جداول.
- جزوه گیاهشناسی۲( مرفولوژی و سیستماتیك)محمد حسن راشد د.رازی ۱۹۰ صفحه تایپ (كد ۰۰۹۵/ب س)
جزوات بسیار در مورد باغبانی موجود میباشد برای كلیه داشنگاههای كشور مثل دانشگاه زابل،دانشگاه تبریز،دانشگاه مشهد،دانشگاه اهواز،دانشگاه گیلان،دانشگاه رازی كرمانشاه،دانشگاه ایلام،دانشگاه یزد و...).برای طولانی شدن لیست بالا در فهرست جزوه های باغبانی آورده نشده اند.

منابع ارشد مهندسی كشاورزی گرایش علوم باغبانی

جزوات اساتید طراح سوال كارشناسی ارشد باغبانی ، منابع كامل ارشد باغبانی 90  منابع تكمیلی ارشد باغبانی، منابع برتر ارشد باغبانی، جزوه ارشد باغبانی، جزوه های ارشد باغبانی

جزوه میوه كاری ضریب ۳ (میوه‌های معتدله-میوه كاری دانه ریز-میوه‌ (جزوه میوه كاری، جزوه میوه كاری )

منابع ارشد باغبانی،منابع كنكور كارشناسی ارشد باغبانی  بسته های آموزشی،منابع مرجع،جزوات طبقه بندی شده ، منابع كنكور كارشناسی ارشد باغبانی

فقط کافیست اسم رشته و گرایش خود را برای ما پیامک نمایید ؛ ما نیز در مقابل، اطلاعات کافی از جمله منابع ، جزوات، سوالات، کتاب رشته مورد نظر شما + شماره حسابها و نحوه پرداخت و ارسال را در چند پیامک پاسخ خواهیم داد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ (از ساعت ۹ الی ۱۸ )

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic