نمونه سوالات سال های گذشته نمونه سوالات آزمون دکتری

 

نوع مطلب :نمونه سوالات آزمون دکتری کلیه رشته ها ،

نوشته شده توسط:منابع ارشد صنایع غذایی 95-96 خرید جزوات ارشد صنایع غذایی ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹

•3011 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - آبیاری و زهکشی
•3013 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - مهندسی منابع آب
•3020 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
•3030 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم باغبانی
•3040 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
•3051 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
•3052 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - توسعه کشاورزی
•3060 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم جنگل
•3070 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم و صنایع چوب
•3080 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
•3090 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - خاک شناسی - شیمی و حاصل خیزی خاک
•3091 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - خاک شناسی - پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
•3101 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
•3102 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - زراعت - اکولوژی کشاورزی
•3110 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - شیلات
•3120 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
•3131 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - تغذیه دام
•3132 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - اصلاح نژاد دام
•3150 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - اصلاح نباتات
•3160 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم مرتع
•3170 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم و مهندسی آبخیزداری


ادامه مطلب

نمونه سوالات نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد

 

نوع مطلب :نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ،

نوشته شده توسط:منابع ارشد صنایع غذایی 95-96 خرید جزوات ارشد صنایع غذایی ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹

1301 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری مرتعداری
1302 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-آبیاری ...
1303 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی
1304 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
1305 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
1306 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
1307 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
1308 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- علوم خاک
1309 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- علوم دامی، پرورش طیور
1310 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی تولیدات گیاهی
1311 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- شیلات
1312 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی منابع طبیعی
1313 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی
1314 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی
1315 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی
1317 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
1319 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشینهای کشاورزی
1320 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - هواشناسی کشاورزی
1321 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- مدیریت مناطق بیابانی
1322 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
1323 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی
1324 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- بیو تکنولوژی در کشاورزی
1325 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی
1326 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی- شناسایی و مبارزه و علفهای هرزه
1327 - نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد - مدیریت کشاورزی

فروش جزوات کارشناسی ارشد-کارشناسی- کاردانی به کارشناسی-دکتری
فروش سی دی و نرم افزارهای کشاورزی - پاورپوینت های کشاورزی
فروش حشرات خشک(اتاله شده) - فروش مقالات کشاورزی - فروش کتب کشاورزی
کلیه رشه ها وگرایشهای کشاورزی


ادامه مطلب 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic